Đai Đỏ Karate, Chương Trình Đào Tạo, Thi Thăng Cấp Đai và Bài Hướng Dẫn Kỹ Thuật, Thuật Ngữ

1. Nội dung thi đai xanh dương lên đai đỏ và Chương trình đào tạo.

 

Nội DungGhi Chú
Quyền (Kata)- Heian Godan
Đối Luyện (Gohon kumite)- Mawashi 2-3,
- Yoko 2-3
Tấn Pháp(Dachi)- Tai sahaki
Kỹ thuật- Đấm (zuki): Kagi zuki,
- Đánh (Uchi):Gedan yondan nukite, Haito uchi
- Đỡ (Uke): Hiza soto, Manji uke, Nagashi, Ushiro gedan barai, Moro shuto
- Đá (Geri): Gyaku mikazuki geri, De ashi barai
Kumite- Kỹ thuật chiến đấu cơ bản
- 2 kỹ thuật tấn công ăn điểm ippon
- 2 kỹ thuật tấn công ăn điểm Nihon
- phản công 2 kỹ thuật ippon
- Tập thi đấu qui ước
 

 

2. Giới thiệu tới các bạn các đòn, kỹ thuật, thuật ngữ có trong bài quyền heian godan. Các bước thực hiện thực hiên bài quyền như sau.

 

 • Rei -> Kamae.
 1. Lắc đầu qua trái, bước chân trái ra tấn Kokutsu Dachi.
 2. Tay phải đấm nghịch Gyaku Zuki, tay đánh trái trỏ Ushiro Empi Uke.
 3. Thu chân phải về, tay trái Mizu Nagare.
 4. Bước chân phải ra tấn Kokutsu Dachi, Tay phải đánh trỏ Ushiro Uchi Uke.
 5. Đấm tay trái nghịch Gyaku Zuki.
 6. Thu chân trái về, tay phải Mizu Nagare.
 7. Chân phải bước lên tấn Kokutsu Dachi, đỡ tay phải Morote Uke.
 8. Chân trái bước lên tân Zenkutsu Dachi. Hai tay đỡ Yuji Gedan Tsuki (Tay trái đòn gedan Barai, tay phải là đòn Tate Tsuki gedan – đấm dọc xuống ngay ống quyển chân).
 9. Hai tay đánh Yuji Yodan shuto (hai tay mở).
 10. Thu 2 tay về hông phải Roysho Osage Uke.
 11. Tay trái đỡ Uke Zuki Gedan.
 12. Bước chân phải lên tấn Zenkutsu Dachi, đấm thuận tay phải Oi Zuki, đồng thời hét Kiai.
 13. Xoay 90 độ, chân phải đá tạt Hazi Geri, xuống tấn Kiba Dachi, tay phải gạt Gedan Barai.
 14. Tay trái đỡ haishu Uke.
 15. Đá tạt chân phải vào lòng bàn tay trái Mikazuki.
 16. Xuống tấn Kiba Dachi, đánh trỏ tay phải Empi Uchi.
 17. Thu chân trái chéo chân và chùm xuống, tay phải đỡ Morote Uke
 18. Tay phải đấm thẳng Tsuki Age.
 19. Nhảy lên thu 2 chân đồng thời, 2 tay về hông. Rơi xuống đỡ Yuji Gedan Uke Tsuki.
 20. Chân phải bước lên tấn Zenkutsu Dachi, tay phải đỡ Morote Uke.
 21. Chân trái Ushiro, xoay người ra sau, xuống tấn Zenkutsu Dachi. Tay phải đánh Shuto Uchi, tay trái đỡ Nagashi Uke. Bước chân trái qua tấn Kokutsu Dachi, tay phải đỡ Uchi Uke, tay trái gạt Gedan Barai.
 22. Thu chân trái về, xoay người 90 độ bên phải, tay trái đỡ Uchi Uke, tay phải gạt Gedan Barai.
 23. Chân phải bước ra tấn Zenkutsu Dachi, tay trái đánh Shuto Uchi, tay phải đỡ Nagashi Uke. Bước chân phải qua tấn Kokutsu Dachi, tay trái đỡ Uchi Uke, tay phải gạt Gedan Barai.
 

3. Chương Trình Thi Lên Đai

 

Nội dungChú thích
Kara- Heian Gondan
Đối luyện- Mawashi 2 - 3,
- Yoko 2 - 3
Kỹ thuật- Kokutsu daichi - Maji uke -> Zenkutsu daichi - Yohon tate nukite(tiến, lùi 3 bước)
- Kiba daichi - Yoko geri - Yoko empi uchi (tiến, xoay 3 lần)
- Zenkutsu daichi - Mawashi geri - Gyaku zuki (tiến , lui 3 lần)
Thể Lực- Nằm sấp chống đẩy: nam 30 lần, nữ 25 lần 
- Đứng lên ngồi xuống: nam 30 lần, nữ 25 lần.
- Zenkutsu daichi (đổi chân)- chudan zuki: nam 40 lần, nữ 30 lần.
(Tùy theo lứa tuổi có thể điều chỉnh 30% khối lượng)
Tag:karatevõ thuật
gửi

Bài viết liên quan

Báo Võ Thuật