Đai Cam Karate, Chương Trình Thi Thăng Cấp Đai và Bài Hướng Dẫn Kỹ Thuật, Thuật Ngữ

1. Những kỹ thuật, thuật ngữ có trong bài quyền Heian Nidan

 

->Musubi-Dachi + Rei + Kamae

1. Lắc đầu quá bên trái, chân trái bước ra tấn Kokutsu Dachi, đồng thời đỡ HAIWAN UKE.
2. Tay phải đánh TETTSUI -> Tay trái TSUKI.
3. Quay người ra sau, đổi chân tấn Kokutsu Dachi, tay đỡ Haiwan Uke
4. Thực hiện đòn Tettsui -> Tsuki
5. Thu chân trái lên, nữa tấn ở tư thế Kamae, đồng thới đá Yoko Keage Uraken.
6. Đặt chân xuống tấn Kokutsu Dachi, đồng thời chém Shuto Uke
7. Bước lên tấn Kokutsu Dachi, tay phải chém Shuto Uke
8. Bước lên tấn Kokutsu Dachi, tay trái chém Shuto Uke
9. Bước chân tấn Zenkutsu Dachi, đồng thời Nukite và het KIAI
10. Chân trái bước sang bên phải tấn Kokutsu Dachi, tay trái chém Shuto Uke.
11. Chân phải 45 độ xuống tấn KoKutsu Dachi, Tay phải chém Shuto.
12. Chân phải lùi sau tấn Kokutsu Dachi, tay phải chém Shuto.
13. Chân trái 45 độ xuống tấn Kokutsu Dachi, tay trái chém Shuto Uke
14. Lắc đấu 45 độ qua bên trái, xuống tấn Zenkutsu Dachi và gạt tay phải đỡ Uchi Uke.
15. Bước chân phải đá Mea Geri, lên tấn Zenkutsu Dachi, đấm ghịch Gyaku Tsuki.
16. Tay trái đỡ Uchi Uke, đá Mae Geri, lên tấn Zenkutsu Dachi, tay phải đấm nghịch Gyuku Tsuki.
17. Bước chân phải lên tấn Zenkutsu Dachi, đồng thời đỡ Morote Uke.
18. Chân trái qua bên phải tấn ZenKutsu Dachi, tay trái gạt Gedan Barai.
19. Chân phải bước lên 45 độ bên trái, tấn Zenkutsu Dachi đỡ tay trái Age Uke
20. Chân phải bước lui ra sau, tấn Zenkutsu Dachi, tay phải gạt Gedan Barai.
21. Chân trái bước lên 45 độ bên trái, tấn Zenkutsu Dachi đỡ tay trái Age Uke

-> Kamae + Musubi-Dachi + Rei.

 

 

 

2. Chương Trình Thi Lên Đai

 

Nội dungChú thích
Kara- Heian Nidan
Đối luyện- Kihon jodan 1 - 2
- Kihon chudan 1 - 2
- Mae geri 1 - 2
Kỹ thuật- Kokutsu daichi - Naname shutu uke (tiến, lùi 3 bước)
- Kiba daichi - Mawashi geri (tiến, xoay 3 lần)
- Kiba daichi - Soto uke ->Zenkutsu daichi - Gyaku zuki (tiến , lui 3 lần)
Thể Lực- Nằm sấp chống đẩy: nam 25 lần, nữ 20 lần
- Đứng lên ngồi xuống: nam 30 lần, nữ 25 lần.
- Kiba daichi - Chudanzuki: nam 30 lần, nữ 25 lần.
(Tùy theo lứa tuổi có thể điều chỉnh 30% khối lượng)
Tác giả:Võ Thuật
Tag:karatevõ thuậtkata
gửi

Bài viết liên quan

Báo Võ Thuật