CLB Vovinam Việt Võ Đạo Linh Xuân

CLB Vovinam Việt Võ Đạo Linh Xuân

Địa điểm . Sân bóng phường linh xuân quận thủ đức.

Thời gian :.Từ 18h -19h30 từ thứ 2 - 4 - 6 
Hoặc liên hệ . Thầy Hải : 0909081060

Tác giả:
Tag:vovinam
gửi

Bài viết liên quan

Báo Võ Thuật