CLB Vovinam Trung tâm VHTT - TT Phường Bình Hòa

CLB  Vovinam Trung tâm VHTT - TT Phường Bình Hòa

Địa điểm: Trung tâm VHTT - TT Phường Bình Hòa 

Thời gian: Từ 17h00 - 18h30 thứ 3 - 5 - 7 

Liên hệ : 0833 344 775

Hoặc ddc fb https://www.facebook.com/Vovinam-LTN-Team-412447092590881/?ref=hovercard

Tag:vovinam
gửi

Bài viết liên quan

Báo Võ Thuật