CLB Vovinam THCS Mỹ Lợi A Tiền Giang

CLB Vovinam THCS Mỹ Lợi A

Địa điểm : THCS Mỹ Lợi A

thời gian: Thứ  2 - 4 - 6 
Liên hệ sdt 0922927250 

Hoặc đc fb https://www.facebook.com/vinh.buiphuc.355?fref=hovercard&hc_location=none&__tn__=%2Cd%2CP-R

Tác giả:
Tag:vovinam
gửi

Bài viết liên quan

Báo Võ Thuật