CLB Vovinam KCX Tân Thuận Quận 7

CLB Vovinam KCX Tân Thuận Quận 7

CLB KCX Tân Thuân ( Trung tâm hoạt động CNV KCX TT)
Lớp : Thứ 3 - 5 - 7  17h đến 18h30 và 18h30 đến 20h
Lớp : Thứ 2 - 4 - 6  17h đến18h30  và 18h  đến 20h
Sáng T7 và CN   8h đến 9h30
Liên hệ:

Võ sư: Kim Phượng ĐT: 0938388319 
HLV : Vũ MinhToàn ĐT: 0858422395
HLV: Phan Thị Tuyết Nhung ĐT: 0926516175

Tag:vovinam
gửi

Bài viết liên quan

Báo Võ Thuật