CLB VÕ THUẬT VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO NGUYỄN DU HÀ TĨNH

CLB VÕ THUẬT VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO NGUYỄN DU HÀ TĨNH

Địa điểm : sân vận động phường Nguyễn Du - TP Hà Tĩnh

Thời gian :  17h30đến 19h00 vào thứ 3 - 5 - 7 

Liên hệ : Huấn luyện viên Trưởng: Võ Tuấn Vũ - sdt 0941218588.

Hoặc đc fb https://www.facebook.com/dalary.babe?fref=hovercard&hc_location=none&__tn__=%2CdlC-R-R

Tag:vovinam
gửi

Bài viết liên quan

Báo Võ Thuật