CLB TAEKWONDO TRUNG TÂM 502

 CLB TAEKWONDO TRUNG TÂM 502

 Địa chỉ: 502 Lũy Bán Bích, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú.
 Thời gian tập:
 Thứ 2 + 4 + 6: Lớp (18:00 - 19:30).
 Thứ 3 + 5 + 7: Lớp (19:30 - 21:00).

 Liên hệ tại địa chỉ trên

 hoặc đc fb https://www.facebook.com/TaekwondoDaiLongQuanTanPhu/

Tag:taekwondo
gửi

Bài viết liên quan

Báo Võ Thuật