CLB Taekwondo Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Kiên Giang

Tên CLB: CLB Taekwondo Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Kiên Giang

Địa chỉ: 4 Nguyễn Công Trứ, T.p Rạch Giá.

Thơi gian sinh hoạt: thứ 3 - thứ 5 - thứ 7 (19h - 20h45).

Huấn Luyện Viên Trưởng: Trịnh Duy Liêm.

Số điện thoại: 0986907434

Facebook: https://www.facebook.com/TaekwondoKienGiang

Tác giả:Võ Thuật
Tag:taekwondo
gửi

Bài viết liên quan

Báo Võ Thuật