CLB karatedo Nhà Văn Hóa Huyện Bù Đăng

CLB karatedo Nhà Văn Hóa Huyện Bù Đăng

Địa điểm : tại nhà Nhà Văn Hóa Huyện Bù Đăng, Bình Phước

Thời gian  : 5h30 -  7h Thứ 3 - 5 - 7 
Liên hệ tại địa chỉ trên 

Hoặc đc fb https://www.facebook.com/profile.php?id=100030488654000&fref=hovercard&hc_location=none&__tn__=%2CdlC-R-R

Tác giả:
Tag:karate
gửi

Bài viết liên quan

Báo Võ Thuật