CLB Karate Trường Cao Đẳng nghề Quảng Bình

 

Địa chỉ: Đường Phùng Chí Kiên - TDP 1 - Bắc Lý - Đồng Hới.

Đối tượng: Trên 7 tuổi.

Thơi gian sinh hoạt: Học chiều thứ 2 và thứ 5 từ 17h30 đến 19h00.

ĐT liên hệ: 0899501286 (HLV Mai Việt Quyền)

Tag:karate
gửi

Bài viết liên quan

Báo Võ Thuật