CLB Karate Sơn Mỹ, Tỉnh Hà Tĩnh

Địa chỉ: UB Xã Sơn Mỹ, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh
Tgian sinh hoạt: 17h30-19h thứ 3,6 hàng tuần
CLB karate trường THPH Nguyễn Khắc Viện
Đ/chỉ: xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, hà tĩnh
Tgian s.hoạt: sáng 7h- 8h30 thứ 3,5,7 hàng tuần
Chiều 16h30 - 18h30 thứ 2,5 hàng tuần
HLV: Phạm Minh Quỳnh
Email: phamminhquynhht@gmail.com

Tag:karate
gửi

Bài viết liên quan

Báo Võ Thuật