Clb Karate Mường lầm

Clb Karate Mường lầm

Địa chỉ: Mường Nưa, Mường Lầm, Sông Mã, Sơn la.

Huấn luyện viên .Vũ Khương Duy. 0979.921.045.

Thời gian sinh hoạt 16h-18h30 sinh hoạt vào 2.3.4.5.6.7.

Địa chỉ Email.vukhuongduy81@gmail.com

Tác giả:Võ Thuật
Tag:karate
gửi

Bài viết liên quan

Báo Võ Thuật