CLB Karate-do trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên (Karate-do TNUT)

Tên CLB: CLB Karate-do trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên (Karate-do TNUT)
Địa chỉ: Trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 
Thời gian sinh hoạt: 18h-20h thứ 2-4-6 hàng tuần
Huấn luyên viên: Nguyễn Ngọc Tiến 
Sđt (Zalo): 0858687327
Email: nguyenngoctien301097@gmail.com
Đối tượng: mọi lứa tuổi

Tag:karate
gửi

Bài viết liên quan

Báo Võ Thuật