CLB Karate-do Shotokan Huyện Anh Sơn

Địa điểm: Các xã Tào Sơn, Lĩnh Sơn, Khai Sơn, Thị trấn, Hoa Sơn, Đức Sơn, Phúc Sơn( Trà Lân), Tường Sơn, Đỉnh Sơn , huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Thời gian: Các ngày trong tuần từ 17h đến 19h.

Học phí: 300,000 đồng/1 quý.

Huấn Luyện Viên: Bùi Đức Nin.

Sđt liên hệ: 0979008219

fanpage: https://www.facebook.com/clb-karate-do-huy%E1%BB%87n-anh-s%C6%A1n-1665375977019187/

Tác giả:Võ Thuật
Tag:karate
gửi

Bài viết liên quan

Báo Võ Thuật