CLB Karate do Đồng Sơn

CLB Karate do Đồng Sơn liên tục chiêu sinh vào các buổi tập trong tuần.

Thầy Phi: 0912.356.367.

1. CLB Karate trường TH số 2 Đồng Sơn:

 Tập luyện vào thứ 2 và thứ 6.

 Thời gian: 17h-18h30.

2. CLB Karate trường THCS số 1 Đồng Sơn:

 Tập luyện vào thứ 3 và thứ 7.

 Thời gian: 17h30-19h00.

3. CLB Karate trường TH số 1 Đồng Sơn:

 Tập luyện thứ 5 và chủ nhật.

 Thời gian: 17h00-18h30.

Tag:karate
gửi

Bài viết liên quan

Báo Võ Thuật