Clb karate-do Đại học Hà Tĩnh

Tên CLB: Clb karate-do Đại học Hà Tĩnh

Địa điểm: Trường Đại học Hà Tĩnh - đường 26/3, phường Đại Nài, Tp.Hà Tĩnh

Thời gian sinh hoạt: Thứ 2,4,6

Huấn luyện viên: Lê Xuân Ngọ

Số điện thoại liên hệ: 0847038678

Tác giả:Võ Thuật
Tag:karate
gửi

Bài viết liên quan

Báo Võ Thuật