CLB Karate Đại Học Hàng Hải Việt Nam

Clb: CLB Karate Đại Học Hàng Hải Việt Nam.

Địa điểm: Sân vận động Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam.

Thời gian sinh hoạt:18h00-19h00 từ Thứ 2 tới Thứ 7 hàng tuần.

Huấn luyện viên: Hoàng Kim Kỳ.

Số điện thoại: 0364190633

Facebook: 

https://www.facebook.com/karatedo.vimaru.club/

Tag:karate
gửi

Bài viết liên quan

Báo Võ Thuật