CLB Aikido Nhà Văn hóa Lao động quận Tân Phú

CLB  Aikido Nhà Văn hóa Lao động quận Tân Phú 

Địa điểm : Nhà Văn hóa Lao động quận Tân Phú 
Thời gian :
Lớp NVL2C1: Thứ 2-4-6: từ 17h30 - 19h00
Lớp NVL2C2: Thứ 2-4-6: từ 19h00 - 20h30
Học phí : 220.000đ/võ sinh/tháng.
Liên hệ: 0932.799.592 - 0902.877.251

Tag:aikido
gửi

Bài viết liên quan

Báo Võ Thuật