Bassai Dai KarateDo

 

  Bassai (phát âm là Patsai trong tiếng Okinawa) thường được dịch là "To Penetrate a Fortress", nghĩa là người ta phải thể hiện sức mạnh và tinh thần cần thiết để vượt qua kẻ thù. Điều này đặc biệt rõ ràng trong chuyển động đầu tiên của kata, khi Karateka phóng về phía trước với soete-uchi-uke. Từ "Dai" có nghĩa là "lớn", mô tả các chuyển động mạnh mẽ của kata, trái ngược với bài Bassai Sho. Bassai, Kanku và Gojushiho là ba bài kata Shotokan mà mỗi bài có hai phiên bản, một phiên bản Sho (nhỏ) và một phiên bản Dai (lớn). Hầu hết các dịch giả đồng ý rằng Bassai có thể được dịch chính xác hơn là "Trích xuất từ ​​pháo đài". Bassai Dai được cho là do Sokon Matsumura tạo ra. Phần lớn các Bunkai(phân thế) tập trung vào việc phá vỡ sự cân bằng và phòng thủ của đối thủ chống lại các cuộc tấn công. Giống như nhiều Shotokan kata, Bassai Dai được chơi theo nhiều kiểu Karate, có một vài biến thể. Phiên bản JKA có 42 chuyển động.
   Bassai Dai thường là Sentei kata đầu tiên được học và là lựa chọn phổ biến nhất như Tokui kata bởi 1st kyu kiểm tra đai đen(Nhất đẳng). Nó được thu hút bởi nhiều tổ hợp nhiều đòn đỡ, sử dụng hiệu quả các vị trí hanmi / gyaku-hanmi. Hiệu suất của gyaku-hanmi trong Bassai Dai khó hơn đáng kể so với H2 vì ở Bassai, không nên rút ngắn tư thế phía trước để phù hợp với gyaku-hanmi. Nhiều kỹ thuật được nhìn thấy lần đầu tiên trong kata này như tate-shuto-uke, sukui-uke và hasami-uchi. Sự kết hợp ryosho-tsukami-uke & gedan-sokuto-kekomi là độc nhất của Bassai kata (cả hai phiên bản), trong khi yama-zuki mạnh mẽ có thể được tìm thấy ở Bassai Dai và Wankan. Thật thú vị khi lưu ý rằng một trong những kỹ thuật chặn cơ bản nhất, chudan-soto-uke, lần đầu tiên được sử dụng trong kata này, và sau đó không bao giờ gặp lại.
 

 
SttKỹ ThuậtTiếng AnhTấn PhápMục TiêuGhi Chú
1soete-uchi-uke (bassai-uke)added hand inside blockkosa-dachichudan 
2uchi-ukeinside blockzenkutsu-dachichudan 
3uchi-ukeinside blockzenkutsu-dachichudangyaku-hanmi
4soto-ukeoutside blockzenkutsu-dachichudangyaku-hanmi
5uchi-ukeinside blockzenkutsu-dachichudan 
6sukui-uke & soto-ukescooping block & outside blockzenkutsu-dachigedan chudansukui natural speed
7uchi-ukeinside blockzenkutsu-dachichudangyaku-hanmi
8ryoken-koshi-kamaeboth fists hip posturehachiji-dachi--natural speed
9tate-shuto-ukevertical knife-hand blockhachiji-dachichudanslow speed
10tsuki (choku-zuki)punch (straight punch)hachiji-dachichudan 
11uchi-ukeinside blockhizakutsuchudan 
12tsuki (choku-zuki)punch (straight punch)hachiji-dachichudan 
13uchi-ukeinside blockhizakutsuchudan 
14shuto-ukeknife-hand blockkokutsu-dachichudan 
15shuto-ukeknife-hand blockkokutsu-dachichudan 
16shuto-ukeknife-hand blockkokutsu-dachichudan 
17shuto-ukeknife-hand blockkokutsu-dachichudan 
18ryosho-tsukami-uke (bassai-uke)both palms grasping blockashi-zenkutsuchudanslow speed gyaku-hanmi
19sokuto-kekomi / ryosho-tsukamiyosesword-foot thrust kick / both palms grasping-pullingashi-dachigedan  
20shuto-ukeknife-hand blockkokutsu-dachichudan 
21shuto-ukeknife-hand blockkokutsu-dachichudan 
22morote-age-ukedouble-hand rising blockheisoku-dachijodannatural speed
23ryo-kentsui-hasami-uchiboth hammer-fists scissors strikezenkutsu-dachichudan 
24tsukipunchzenkutsu-dachichudanyori-ashi
25soto-nagashi-uke / shuto-uchikomi & gedan-uke / uchi-uke (manji-uke)outside flowing block /
sword-hand thrusting strike & down block / inside block (swirling block)
ashi-zenkutsu ashi-zenkutsu heisoku-dachi heisoku-dachijodan gedan gedan jodanmanji-uke slow speed
26gedan-barai / fumikomidown block / stomp kickkiba-dachigedan 
27kake-ukehooking blockkiba-dachichudanslow speed haishu variation
28mikazuki-geri & mae-empi-uchicrescent kick & front elbow strikeashi-dachi kiba-dachichudan  
29gedan-uke / zenwan-mune-kamaedown block / forearm chest posturekiba-dachigedan chudan 
30gedan-uke / zenwan-mune-kamaedown block / forearm chest posturekiba-dachigedan chudan 
31gedan-uke / zenwan-mune-kamaedown block / forearm chest posturekiba-dachigedan chudan 
32ryoken-koshi-kamaeboth fists hip postureashi-zenkutsu  
33yama-zukimountain punchashi-zenkutsujodan gedan 
34ryoken-koshi-kamaeboth fists hip postureheisoku-dachi slow speed
35yama-zukimountain punchashi-zenkutsujodan gedan 
36ryoken-koshi-kamaeboth fists hip postureheisoku-dachi--slow speed
37yama-zukimountain punchashi-zenkutsujodan gedan 
38sukui-ukescooping blockhizakutsugedan 
39sukui-ukescooping blockhizakutsugedan 
40shuto-ukeknife-hand blockkokutsu-dachichudan 
41jotai-sonomamaupper body as iskokutsu-dachi (gyaku-kokutsu)chudanslow speed
42shuto-ukeknife-hand blockkokutsu-dachicchudan 
Tag:katavõ thuậtkarate
gửi

Bài viết liên quan

Báo Võ Thuật