Bài Quyền Tekki Shodan

Bài Quyền Tekki Shodan khá là ngắn như chứa nhiều kỹ thuật đặc trưng củng karate. Yokogeri giới thiệu tới các bạn những kỹ thuật, thuật ngữ củng như cánh thức thực hiện bài quyền Tekki Shodan.

 • Kamae -> Rei.
 1. Hai tay đưa về trước, 2 mũi tay khép vào nhau tầm Gedan. Lắc đầu qua phải, chân trái bước chéo qua chân phải.
 2. Chân phải bước ra tấn fumikomi Dachi, tay trái Ushiro Empi uchi, tay phải Haisu Uke.
 3. Tay trai đánh Empi Uchi.
 4. Thu 2 tay về hông phải, lắc đầu qua trái.
 5. Tay trái gạt Gedan Barai.
 6. Tay phải đấm Kagi Zuki, tay trái đánh Empi Uchi.
 7. Chân phải bước cheo chân lên chân trái Kamae. Chân trái bước ra tấn Fumikomi, tay phải đỡ Uchi Uke.
 8. Tay trái đỡ Haiwan Uke, tay phải đỡ Gedan Uke. Tay trái Ura Zuki.
 9. Lắc đầu qua trái Kamae.
 10. Chân trái đá tạt MaMi Gaeshi, tay trái Sokume Chudan(bên trái).
 11. Lắc đầu qua phải Kamae.
 12. Đã tạt chân phải Nami Gaeshi, đỡ tay trái Sokumeri Chudan(bên phải).
 13. Lắc đầu qua trái Kamae.
 14. Tay Trái đấm Chudan Zuki, tay phải đấm Kagi Zuki.
 15. Tay trái thu về qua hông bên trái Kemae. Tay Trái đỡ Haishu Uke, tay phải Đánh Empi Uchi.
 16. Đánh trỏ tay trái Empi Uchi.
 17. Lắc đầu qua phải Kamae.
 18. Tay phải gạt Gedan Barai.
 19. Tay trái đấm kagi Zuki.
 20. Thu chân trái về, cheo trên Kamae. Chân phải bước ra tấn Fumikomi Dachi, tay trái đỡ Uchi Uke.
 21. Tay phải đỡ Haiwan Uke, tay Trái đỡ Gedan Uke. Tay Phải Ura Zuki.
 22. Lắc đầu qua phải Kamae.
 23. Chân phải đá tạt NaMi Gaeshi, tay phải Sokume Chudan(bên phải).
 24. Lắc đầu qua trái Kamae.
 25. Đã tạt chân trái Nami Gaeshi, đỡ tay phải Sokumeri Chudan(bên trái).
 26. Lắc đầu qua trái Kamae.
 27. Tay phải đấm Chudan Zuki, tay trái đấm Kagi Zuki.

Xem tham khảo qua video thể hiện bài quyền Tekki Shodan

Xem hình minh họa tài Tekki Shodan.

 

Tag:katakarate
gửi

Bài viết liên quan

Báo Võ Thuật