Bài Quyền Heian Sandan

Bài quyền Heian Sandan là bài kata thứ 3 trong bộ Heian. Yokogeri giới thiệu chi tiết bài quyền, kỹ thuật củng như thuật ngữ có trong bài quyền Heian Shodan. Hướng dẫn các bước thực hiện chi tiết bài quyền Heian Sandan.

 • Rei -> Kamae.
 1. Lắc đầu qua trái, chân trái bước qua bên trái tân Kokutsu Dachi, tai trái đỡ Uchi Uke.
 2. Chân phải thu lên, tay phải đỡ Uchi Uke đông thời tay trái gạt Gedan Barai.
 3. Tay trái đỡ Uchi Uke đông thời tay phải gạt Gedan Barai.
 4. Lùi sau, chân phải xuống tấn Kokutsu Dachi, tay phải đỡ Uchi Uke.
 5. Chân trái thu lên, tay trái đỡ Uchi Uke đông thời tay phải gạt Gedan Barai.
 6. Tay phải đỡ Uchi Uke đông thời tay trái gạt Gedan Barai.
 7. Lắc đầu 90 độ bên trái, chân trái bước lên tân Kokutsu Dachi, tay trái đỡ Morote Uke.
 8. Chân phải bước lên tấn Zenkutsu Dachi, tay phải sỉa Nukite.
 9. Chân trái thu lên, ép tay Giro. Xoay 360, bước chân trái tấn Kiba Dachi, tay trai gõ Tettsui.
 10. Bước chân phải lên tấn Zenkutsu Dachi, đấm thuận Oi Zuki, đồng thời hét KIAI.
 11. Thu chân trái lên, xoay 90 độ bên phải, đứng Kamae, hai tay chống hông.
 12. Chân phải đá tạt Ashi Geri. Chân phải xuống tấn Fumikomi, tay phải đỡ Empi Uke.
 13. Tay phải gõ Tate Uraken, rồi thu tay về.
 14. Chân trái đá tạt Ashi  Geri. Xuống tấn Fumikomi, tay trái đỡ Empi Uke.
 15. Tay trái gõ Tate Uraken, rồi thu thay về.
 16. Chân phải đá tạt Ashi Geri. Chân phải xuống tấn Fumikomi, tay phải đỡ Empi Uke.
 17. Tay phải gõ Tate Uraken, rồi thu tay về.
 18. Tay phải Tate Shuto, tray trái ép tay về hông, lưng bàn tay úp xuống. Bước chân trái lên tấn Zenkutsu Dachi, tay trái đấm thuận Oi Zuki.
 19. Bước chân phải lên tấn Kiba Dachi. Chân trái xoay 90 độ ra sau, tấn Kiba Dachi, tay phải đấm Tsuki Age, tay trái Ushiro Empi(dật trỏ tay ra sau).
 20. Bước chân phải sang ngang, chân trái kéo theo. Đồng thời tay phải Ushiro Empi và tay trái đấm Tsuki Age.

Tham khảo video thực hiện bài quyền Heian Sandan

-> Kamae - Rei.

Tác giả:Võ Thuật
Tag:katakarate
gửi

Bài viết liên quan

Báo Võ Thuật