A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(application/views/template/home/block_post_5.html): failed to open stream: No such file or directory

Filename: helpers/my_helper.php

Line Number: 3

Backtrace:

File: /var/www/vhosts/baovothuat.com/httpdocs/application/helpers/my_helper.php
Line: 3
Function: file_get_contents

File: /var/www/vhosts/baovothuat.com/httpdocs/application/views/post/post_item_content.php
Line: 29
Function: loadtemplate

File: /var/www/vhosts/baovothuat.com/httpdocs/application/views/template.php
Line: 34
Function: include_once

File: /var/www/vhosts/baovothuat.com/httpdocs/application/controllers/Post.php
Line: 28
Function: view

File: /var/www/vhosts/baovothuat.com/httpdocs/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(application/views/template/home/block_post_5.html): failed to open stream: No such file or directory

Filename: helpers/my_helper.php

Line Number: 3

Backtrace:

File: /var/www/vhosts/baovothuat.com/httpdocs/application/helpers/my_helper.php
Line: 3
Function: file_get_contents

File: /var/www/vhosts/baovothuat.com/httpdocs/application/views/post/post_item_content.php
Line: 29
Function: loadtemplate

File: /var/www/vhosts/baovothuat.com/httpdocs/application/views/template.php
Line: 34
Function: include_once

File: /var/www/vhosts/baovothuat.com/httpdocs/application/controllers/Post.php
Line: 28
Function: view

File: /var/www/vhosts/baovothuat.com/httpdocs/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(application/views/template/home/block_post_5.html): failed to open stream: No such file or directory

Filename: helpers/my_helper.php

Line Number: 3

Backtrace:

File: /var/www/vhosts/baovothuat.com/httpdocs/application/helpers/my_helper.php
Line: 3
Function: file_get_contents

File: /var/www/vhosts/baovothuat.com/httpdocs/application/views/post/post_item_content.php
Line: 29
Function: loadtemplate

File: /var/www/vhosts/baovothuat.com/httpdocs/application/views/template.php
Line: 34
Function: include_once

File: /var/www/vhosts/baovothuat.com/httpdocs/application/controllers/Post.php
Line: 28
Function: view

File: /var/www/vhosts/baovothuat.com/httpdocs/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(application/views/template/home/block_post_5.html): failed to open stream: No such file or directory

Filename: helpers/my_helper.php

Line Number: 3

Backtrace:

File: /var/www/vhosts/baovothuat.com/httpdocs/application/helpers/my_helper.php
Line: 3
Function: file_get_contents

File: /var/www/vhosts/baovothuat.com/httpdocs/application/views/post/post_item_content.php
Line: 29
Function: loadtemplate

File: /var/www/vhosts/baovothuat.com/httpdocs/application/views/template.php
Line: 34
Function: include_once

File: /var/www/vhosts/baovothuat.com/httpdocs/application/controllers/Post.php
Line: 28
Function: view

File: /var/www/vhosts/baovothuat.com/httpdocs/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(application/views/template/home/block_post_5.html): failed to open stream: No such file or directory

Filename: helpers/my_helper.php

Line Number: 3

Backtrace:

File: /var/www/vhosts/baovothuat.com/httpdocs/application/helpers/my_helper.php
Line: 3
Function: file_get_contents

File: /var/www/vhosts/baovothuat.com/httpdocs/application/views/post/post_item_content.php
Line: 29
Function: loadtemplate

File: /var/www/vhosts/baovothuat.com/httpdocs/application/views/template.php
Line: 34
Function: include_once

File: /var/www/vhosts/baovothuat.com/httpdocs/application/controllers/Post.php
Line: 28
Function: view

File: /var/www/vhosts/baovothuat.com/httpdocs/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(application/views/template/home/block_post_5.html): failed to open stream: No such file or directory

Filename: helpers/my_helper.php

Line Number: 3

Backtrace:

File: /var/www/vhosts/baovothuat.com/httpdocs/application/helpers/my_helper.php
Line: 3
Function: file_get_contents

File: /var/www/vhosts/baovothuat.com/httpdocs/application/views/post/post_item_content.php
Line: 29
Function: loadtemplate

File: /var/www/vhosts/baovothuat.com/httpdocs/application/views/template.php
Line: 34
Function: include_once

File: /var/www/vhosts/baovothuat.com/httpdocs/application/controllers/Post.php
Line: 28
Function: view

File: /var/www/vhosts/baovothuat.com/httpdocs/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(application/views/template/home/block_post_5.html): failed to open stream: No such file or directory

Filename: helpers/my_helper.php

Line Number: 3

Backtrace:

File: /var/www/vhosts/baovothuat.com/httpdocs/application/helpers/my_helper.php
Line: 3
Function: file_get_contents

File: /var/www/vhosts/baovothuat.com/httpdocs/application/views/post/post_item_content.php
Line: 29
Function: loadtemplate

File: /var/www/vhosts/baovothuat.com/httpdocs/application/views/template.php
Line: 34
Function: include_once

File: /var/www/vhosts/baovothuat.com/httpdocs/application/controllers/Post.php
Line: 28
Function: view

File: /var/www/vhosts/baovothuat.com/httpdocs/index.php
Line: 315
Function: require_once

Bài Quyền Heian Nidan

Bài quyền heian Nidan là bài thứ 2 trong bộ bài quyền heian. Yokogeri giới thiệu tới các bạn, những kỹ thuật, thuật ngữ có trong bài quyền Heian Nidan

->Musubi-Dachi + Rei + Kamae

(1) Lắc đầu quá bên trái, chân trái bước ra tấn Kokutsu Dachi, đồng thời đỡ HAIWAN UKE.
(2) Tay phải đánh TETTSUI -> Tay trái TSUKI.
(3) Quay người ra sau, đổi chân tấn Kokutsu Dachi, tay đỡ Haiwan Uke
(4) Thực hiện đòn Tettsui -> Tsuki
(5) Thu chân trái lên, nữa tấn ở tư thế Kamae, đồng thới đá Yoko Keage Uraken.
(6) Đặt chân xuống tấn Kokutsu Dachi, đồng thời chém Shuto Uke
(7) Bước lên tấn Kokutsu Dachi, tay phải chém Shuto Uke
(8) Bước lên tấn Kokutsu Dachi, tay trái chém Shuto Uke
(9) Bước chân tấn Zenkutsu Dachi, đồng thời Nukite và het KIAI
(10) Chân trái bước sang bên phải tấn Kokutsu Dachi, tay trái chém Shuto Uke.
(11) Chân phải 45 độ xuống tấn KoKutsu Dachi, Tay phải chém Shuto.
(12) Chân phải lùi sau tấn Kokutsu Dachi, tay phải chém Shuto.
(13) Chân trái 45 độ xuống tấn Kokutsu Dachi, tay trái chém Shuto Uke
(14) Lắc đấu 45 độ qua bên trái, xuống tấn Zenkutsu Dachi và gạt tay phải đỡ Uchi Uke.
(15) Bước chân phải đá Mea Geri, lên tấn Zenkutsu Dachi, đấm ghịch Gyaku Tsuki.
(16) Tay trái đỡ Uchi Uke, đá Mae Geri, lên tấn Zenkutsu Dachi, tay phải đấm nghịch Gyuku Tsuki.
(17) Bước chân phải lên tấn Zenkutsu Dachi, đồng thời đỡ Morote Uke.
(18) Chân trái qua bên phải tấn ZenKutsu Dachi, tay trái gạt Gedan Barai.
(19) Chân phải bước lên 45 độ bên trái, tấn Zenkutsu Dachi đỡ tay trái Age Uke
(20) Chân phải bước lui ra sau, tấn Zenkutsu Dachi, tay phải gạt Gedan Barai.
(21) Chân trái bước lên 45 độ bên trái, tấn Zenkutsu Dachi đỡ tay trái Age Uke

-> Kamae + Musubi-Dachi + Rei.

Xem thao khảo video thực hiện bài quyền Heian Nidan

Xem hình minh họa bài quyền Heian Nidan

 

Tag:karatekata
gửi

Bài viết liên quan

Báo Võ Thuật